Erasmus+ Stáž ve Finsku

V rámci programu Erasmus+ strávilo sedm žáků třetích ročníků dva týdny na odborné praxi ve Finsku v partnerské škole City of Tampere, Tampere Vocational College Tredu. V průběhu stáže byli zařazeni podle svých oborů na jednotlivá pracoviště, kde navrhovali, vyráběli a měřili elektronické obvody, podíleli se na administraci serveru, podle technické dokumentace zapojovali domovní instalace a elektropneumatické obvody s PLC, na CNC frézce vyráběli obrobky podle výkresu. 

Svoje prezentační a jazykové schopnosti prokázali při schůzce se stínujícími španělskými učiteli a finskými spolužáky. Prezentace o naší škole, městě Třebíči a českém vzdělávacím systému navázaly na informace o finském školství a energetice.

Měli také možnost navštívit přístavní město Pori, klimatické podmínky zde využívá velké množství větrných elektráren. Samozřejmostí při návštěvě Finska je pobyt v sauně včetně ochlazení v jezeře.

Žáci na stáži získali nové odborné, jazykové i společenské dovednosti, velkým bonusem jsou zkušenosti a zážitky.