Erasmus+ Stáž ve Finsku 2023

Erasmus+ Stáž ve Finsku 2023

Díky programu Erasmus+ strávilo šest žáků naší školy dva týdny na odborné praxi ve Finsku v partnerské škole City of Tampere, Tampere Vocational College Tredu. Žáci byli podle jejich oborů rozřazeni na jednotlivá pracoviště, kde svařovali, zkoumali automobily, navrhovali, zapojovali a měřili různé elektrické obvody, realizovali domovní instalace, elektropneumatické obvody s PLC, tvořili a pozorovali chemické a fyzikální procesy, pracovali se sítí a serverem.

Jazykové a prezentační schopnosti prokázali žáci při prezentaci naší školy a také při skupinových pracích s finskými žáky, mezi které patřila realizace projektu z lega, tvorba místních webových stránek pro projekt Erasmus (https://erasmus.treok.io/) a společné kempování u jezera.

Při návštěvě Finska je samozřejmostí pobyt v sauně včetně ochlazení v jezeře. Během stáže žáci získali nové odborné, jazykové i společenské dovednosti. Ve volném čase měli možnost prohlédnout si město a prozkoumat místní kulturu.