Konference Nuclear Encounter

Dne 15. 4. 2021 se žáci oboru ENE účastnili 4. ročníku konference NUCLEAR ENCOUNTER, jejímž cílem je umožnit setkávání top manažerů jaderných provozů ČEZ, SE a dodavatelských a servisních organizací, a také nově zástupců vzdělávacích institucí. Letos se konala on-line.

Tématy byly:

  • budoucnost energetiky v Česku a Slovensku – dlouhodobé koncepce rozvoje energetiky v části zdrojů a přenosu
  • kompetence personálu potřebné pro naplnění budoucnosti – požadavky na kvalifikaci a vzdělání pracovníků
  • jak je školství připraveno na naplnění potřeb průmyslu – stávající studijní programy, popřípadě jejich změny s ohledem na výše uvedené