Naši žáci na vodíkovém polygonu.

Díky účasti na energetické olympiádě, kde naši žáci v sestavě Jan Kašpar, Petr Michalíček (oba ENE4) a Lukáš Dvořák (ENE3) svojí prezentací o vodíku zaujmuli firmu GasNet  natolik, že se dne 14. prosince zúčastnili odborné exkurze na vodíkovém polygonu v německé obci Bitterfeld-Wolfen.

Zde si poslechli přednášku o programu H2INFRA, poté následovala podrobná prohlídka celého polygonu, kde si ukázali regulační, odezírací stanici, spotřebiče na vodík a jaké zkoušky se provádějí na vodíkovém potrubí.

Viz tisková zpráva firmy GasNet, které bychom rádi poděkovali, že tuto exkurzi, ve spolupráci s Energetickou gramotnosti, zorganizovali.

https://www.gasnet.cz/o-spolecnosti/novinky/2022/12/studenti-exkurze-polygon