Nová laboratoř, učebny a moderní zázemí. Průmyslová škola připravuje stavbu nových prostor.

Třebíč – Střední průmyslová škola v Třebíči se dočká další dostavby. Konkrétně areál školy na ulici Manželů Curieových. Rozšíření dosavadních budov je nezbytné vzhledem k tomu, že škola nově nabírá dvě třídy oboru Energetika, který je jediný svého druhu v republice. Náplní jsou předměty týkající se výroby, měření a přenosu elektrické a tepelné energie v kontextu jaderných i obnovitelných zdrojů a elektromobility. Žáci získají široké základy elektrotechniky a strojírenství, které pak ve specializovaných předmětech dále rozvíjí. Obor vznikl ve spolupráci s Jadernou elektrárnou Dukovany, která zajišťuje odborné praxe pro žáky. 

Zatím sice školu navštěvuje pouze o jednu třídu víc, během dalších let se ale bude počet studentů zvyšovat s tím, jak budou nastupovat nové první ročníky. „Naše škola už přestává kapacitně stačit, a proto je potřeba tento problém řešit. Momentálně se jako nejjednodušší varianta jeví právě dostavba pavilonu Energetiky, díky které bychom získali potřebné prostory,“ říká Petra Hrbáčková, ředitelka Střední průmyslové školy v Třebíči.

Nově tak škola získá další tři kmenové učebny, odbornou laboratoř, odpočinkové místnosti, zázemí a chybět nebude ani venkovní prostor, který bude vhodný i pro výuku. „Právě tato varianta dostavby se jeví jako nejvhodnější, ze všech, které jsme zvažovali. Nejen finančně, ale do budoucnosti jsou možné další prostorové úpravy,“ popisuje Milan Melichar, projektant firmy C.U.B.E. Třebíč, který zpracoval plány úprav.

Podle odhadů by samotná stavba měla vyjít na pětasedmdesát milionů korun, vybavení pak na dalších patnáct milionů korun. „Na financování se bude kromě Kraje Vysočina podílet i Skupina ČEZ. O tom, kdo zaplatí jakou část, momentálně jedná hejtman s generálním ředitelem skupiny ČEZ. Za kraj chceme v příštím roce nechat zpracovat projektovou dokumentaci tak, aby bylo možné v roce 2025 začít s dostavbou,“ dodává Jan Břížďala, krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu. Cílem je zajistit nové prostory pro žáky do roku 2026, kdy už bude na škole osm tříd oboru Energetika.