Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2016

hero-bg

Střední průmyslová škola Třebíč jako jediná střední škola v Kraji Vysočina je oprávněna užívat známku „Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2016“.

Cenu za druhé místo v kategorii veřejný sektor – ostatní převzal ředitel školy 10. dubna 2017 na slavnostním vyhlášení výsledků 2. ročníku regionální soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, kde byly oceněny snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.

Cenu udělil Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina za podpory partnerů: Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o.