Soutěž o nejlepší maturitní práci

30. 6. 2020 proběhlo na půdě podniku ŽDAS a.s. za účasti generálního ředitele Pavla Cesneka a proděkana pro studium VUT Brno Josefa Bednáře, vyhlášení nejlepší maturitní práce pro školní rok 2019/2020. Vítězem se stal žák SPŠ Třebíč, oboru Technické lyceum, Dominik Svoboda se svou prací na téma "Frézky". Další dvě místa obsadili žáci VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Po vyhlášení se konalo malé občerstvení a neformální diskuze, kde byla mimo jiné kladně hodnocena vysoká úroveň přihlášených prací. Všem vyznamenaným gratulujeme