Stáž Barcelona 2019


 

V rámci projektu Erasmus+ se 9 studentů a 1 studentka naší školy v doprovodu paní učitelky Andrey Odehnalové zúčastnili 14 denní stáže v Barceloně v době od 21. 9. do 5. 10. 2019.

Studenti se zapojili do práce v různých firmách a institucích dle svého odborného zaměření a zájmů. Někteří studenti pracovali v neziskové organizaci zabývající se pomoci hluchoněmým nebo vzděláváním mládeže. Jeden student pracoval v hostelu jako pomocník recepčního. Další studenti pracovali ve firmě zabývající se prodejem 3D tiskáren a příslušenství, zakázkovým 3D tisk, servisem a kalibrací 3D tiskáren a 3D skenerů. Studentka technického lycea pracovala na veterinární klinice.

Volný čas studenti strávili poznáváním krás a historie Barcelony. 

Studenti se naučili komunikovat v cizím jazyce, organizovat si práci, spolupracovat s kolektivem, postarat se sami o sebe a naučili se pohybovat a orientovat v cizím městě. Studenti byli velice spokojeni a stáž splnila svůj účel.

Barcelona