Účast našich žáků v manažerské soutěžní hře

Studenti oboru Technického lycea - Jiří Onderka a Energetiky - Jan Kalina uspěli v celorepublikové soutěži "Nejlepší JA Titan tým 2021".
Jedná se o soutěž z oblasti ekonomiky a pod vedením PaedDr. Táni Veselé obsadili v republikové soutěži 4. místo.
Studentům gratulujeme a děkujeme jim za vzornou prezentaci.

Certifikát