Učíme se ze života pro život 2

V minulých týdnech se uskutečnily odborné stáže učitelů - stínování. 
V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – „Učíme se ze života pro život 2“ (Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364) odjely do finského Tampere, portugalského Lisabonu a italského Turína tři skupiny učitelů anglického jazyka, odborných předmětů elektro, strojírenství a IT.
Učitelé absolvovali výuku na středních školách a institucích podle svého zaměření.
V hodinách jazyků, matematiky, informatiky, elektroniky a automatizace měli možnost nahlédnout do výuky, porovnat učivo, vybavení škol i nasazení učitelů a žáků. Součástí stáže byly i prezentace škol a školských systémů zapojených zemí.
Velkým bonusem bylo využití odborné angličtiny –  některé vyučovací hodiny byly vedeny v anglickém jazyce. Učitelé procvičili i konverzaci při neformálních schůzkách s italskými kolegy a při doprovodném kulturním programu.
Získané pedagogické i odborné zkušenosti obohatí jejich další práci. Kontakty se školami i podniky lze využít i při odborných stážích studentů.