Vědci z VUT analyzují ručně psané písmo pomocí umělé inteligence, cenná data jim poskytli studenti

V rámci spolupráce SPŠT s VUT v Brně se studenti naší školy zapojili do výzkumného projektu, kde vědci z VUT zkoumají forenzní expertizu ručně psaného písma pomocí umělé inteligence. K jejímu natrénování však potřebují velké množství dat, s jejichž nashromážděním pomohli právě naši studenti.

Přestože projekt je teprve rok v aktivním řešení, existují už první experimentální výsledky. „Poskytnutá data od studentů nám velmi pomohla. Výsledky se jeví jako slibné. S přesností až 97 % na poměrně komplexních datech s pomocí umělé inteligence dokážeme určit významné charakteristiky identifikující autora textu,“ popisuje doc. Burget, který je hlavním řešitelem projektu.

Odborníci z Ústavu telekomunikací FEKT VUT v Brně na projektu spolupracují s Kriminalistickým ústavem Policie ČR. Výstupem výzkumu by totiž měla být sada softwarových nástrojů a metodických postupů, které zefektivní a rozšíří možnosti kriminalistické expertizy ručně psaného písma pro získávání důkazního materiálu.