Zahajujeme provoz tiskového 3D centra

Centrum se nachází se v místnosti L211. Cílem tohoto centra je umožnit žákům přístup k technologii 3D tisku. Bude možné tisknout jak výrobky pro školní účely (např. pro ročníkové projekty), tak i výrobky soukromé. V takovém případě bude účtována částka odpovídající množství spotřebovaného materiálu. 

Tiskové centrum je vybaveno tiskárnami Průša. V prvních týdnech provozu převezme tiskovou úlohu  správce laboratoře p. Hybner. Výhledově předpokládáme každodenní, popř. i samoobslužný provoz podobně, jako nyní funguje tisk na papír. Toto bude dále upřesněno a bude to záležet i na zájmu žáků.

Provozní hodiny 

Pondělí 7.00 - 8.00
Úterý 7.00 - 8.00
Středa 7.00 - 8.00
Čtvrtek 7.00 - 13.00
Pátek po domluvě

 

Předpokládáme, že jeden den se zadá požadovaná tisková úloha a další den se vyzvedne hotový výrobek. Na jiné časy se žáci mohou domluvit se správcem laboratoře (ahybner@spst.cz nebo ahorak@spst.eu).