Každý náš žák může být uznávaným odborníkem či vyhledávaným řemeslníkem. Kvalitní výuka, výborní učitelé, příjemné prostředí, spolupracující rodiče a motivovaný žák jsou klíčem k úspěchu.

Ing. Zdeněk Borůvka, ředitel školy

Novinky

Žáci 1. ročníků se zúčastní v září 2019 adaptačních pobytů. Rozdělení je zveřejněno v přiloženém dokumentu.

Devět našich žáků se zúčastnilo 27. ročníku Celostátní matematické soutěže pro SOŠ a SOU, kterou vyhlašuje MŠMT a organizuje ji JČMF.
V letošním školním roce 10. června 2019 bylo v Senátu pod záštitou prof. Jiřího Drahoše předáváno čestné uznání žákům a učitelům, kteří právě v matematice plus uspěli výborně.
V rámci projektu spolufinancovaného z prostředků programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika byly v partnerských školách SPŠ Třebíč a HTL Hollabrunn ve dnech 17. a 18. června 2019 realizovány projektové dny.
V období od 5. do 18. května 2019 absolvovali žáci 2. a 3. ročníku Střední průmyslové školy v Třebíči 14-ti denní stáž projektu ERASMUS+ ve finském městě Tampere.
V květnu roku 2019 se osm studentů a jedna studentka zúčastnili v rámci programu Erasmus+ zahraniční stáže na Sicílii.

Podporují nás

Naše ocenění

  • Poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti
  • Fond Vysočiny
  • Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2016
  • Držitel ceny hejtmana 2017
  • Držitel ceny hejtmana 2018