Každý náš žák může být uznávaným odborníkem či vyhledávaným řemeslníkem. Kvalitní výuka, výborní učitelé, příjemné prostředí, spolupracující rodiče a motivovaný žák jsou klíčem k úspěchu.

Novinky

Od úterý 23. 4. do pátku 26. 4. proběhla u třídy ENE3 exkurze v Praze, která měla společenskovědní a technickou část.
V rámci společenskovědní části byla exkurze zaměřena na dějiny, památky a

Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady na den 10. června 2024. Volby proběhnou elektronicky.
Z důvodu realizace jednotných přijímacích zkoušek a písemných maturitních zkoušek vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno na dny 12. 4., 15. 4., 19. 4. a 22. 4. 2024 pro třídy viz tabulka.
Dvoutýdenní: podzim 2024 - Portugalsko jaro 2025 – Estonsko, Finsko, Portugalsko/Španělsko, Švédsko Tříměsíční: Portugalsko/Španělsko – květen – červenec 2025

Podporují nás

Naše ocenění

  • Certifikát

 

  • Poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti
  • Fond Vysočiny
  • Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2016
  • Držitel ceny hejtmana 2017
  • Držitel ceny hejtmana 2018
    •