Každý náš žák může být uznávaným odborníkem či vyhledávaným řemeslníkem. Kvalitní výuka, výborní učitelé, příjemné prostředí, spolupracující rodiče a motivovaný žák jsou klíčem k úspěchu.

Novinky

V pátek dne 29. 9. 2023 vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno pro žáky. Důvodem vyhlášení ředitelského volna jsou stavební práce v objektu Žďárského a uzavření partnerského domova mládeže.

Rozpis ústní závěrečné učňovské zkoušky

21. 9. 2023

rozpisrozpis

 

Informace ke zkoušce dle NV č. 194/2022 (dříve vyhl. 50/78 Sb.) z odborné způsobilosti k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
Termín: 17. 3. – 22. 3. 2024

Podporují nás

Naše ocenění

  • Certifikát

 

  • Poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti
  • Fond Vysočiny
  • Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2016
  • Držitel ceny hejtmana 2017
  • Držitel ceny hejtmana 2018
    •