Novinky

Rozpisy podzimních termínů závěrečných učňovských zkoušek pro třídy KEL1, AMZ3, ELE3 a OZS3 jsou zveřejněny v přiloženém dokumentu. Zkoušky budou probíhat na budově B v učebně B405 v termínu 19. - 20. září 2019.
Školení a přezkoušení z vyhlášky 50/78 Sb. § 5 proběhne ve dnech:
Ve dnech 7. 7. – 13. 7. 2019  se zúčastnil ředitel školy spolu s dalšími dvanácti kolegy z různých typů škol nebo vzdělávacích institucí napříč Českou republikou studijní cesty do Francie – město Toulouse.
Devět našich žáků se zúčastnilo 27. ročníku Celostátní matematické soutěže pro SOŠ a SOU, kterou vyhlašuje MŠMT a organizuje ji JČMF.
V letošním školním roce 10. června 2019 bylo v Senátu pod záštitou prof. Jiřího Drahoše předáváno čestné uznání žákům a učitelům, kteří právě v matematice plus uspěli výborně.
V rámci projektu spolufinancovaného z prostředků programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika byly v partnerských školách SPŠ Třebíč a HTL Hollabrunn ve dnech 17. a 18. června 2019 realizovány projektové dny.