Novinky

Třídy se účastní adaptačních programů (AP) dle harmonogramu uvedeného v příloze. První den AP bude probíhat mimo školu, druhý den ve škole.
Aktualizované informace k učebnicím angličtiny pro maturitní obory
Přihlášky na  umělecké obory  se přijímají do 24. 8. 2020, talentová zkouška se koná 31. 8. 2020.

30. 6. 2020 proběhlo na půdě podniku ŽDAS a.s. za účasti generálního ředitele Pavla Cesneka a proděkana pro studium VUT Brno Josefa Bednáře, vyhlášení nejlepší maturitní práce pro školní rok 2019/2020

Přihlášky se přijímají  do 30. června 2020...
Milí žáci, vážení rodiče, od příštího týdne, t.j. od 1. 6. 2020 bude zahájena výuka odborného výcviku a praxe dle rozvrhu. Všichni žáci mají tedy možnost využít posledního měsíce ke zlepšení svých ...