Novinky

Soutěž o nejlepší maturitní práci 2019 pořádá společnost ŽĎAS, a.s. ve spolupráci s VUT v Brně, SPŠ Žďár nad Sázavou a SPŠ Třebíč v rámci projektu podpory technického vzdělávání žáků středních škol.
Dne 5. 2. 2019 od 12.00 hod. se budou konat zkoušky z Vyhl. 50/78 Sb. § 5, 6, 7, 8. 
Rozpis závěrečných zkoušek v termínu prosinec 2018
Dne 22. 11. 2018 navštívil naši školu v rámci návštěvy Kraje Vysočina prezident regionu Friuli Venezia Giulia pan Massimiliano Fedriga.
Naše škola hostila v minulých dvou týdnech dva praktikanty z partnerské školy v Eutinu, ze spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko.
Přihlášky k přijímacímu řízení na umělecké obory pro školní rok 2019/20 se přijímají do 30. listopadu 2018. Talentová zkouška se koná 3. nebo 4. ledna 2019. Kritéria přijímacího řízení na umělecké obory jsou uvedena v příloze.